خداشناسی استدلالی

معرفة الله

نوشته‌ها

تا کنون 13 نوشته منتشر شده استآخرین نوشته‌هالیست منابع

انتخاب موضوع

پشتیبانی

درباره پایگاهدرباره نویسندهارتباط با نویسندهخبرنامه
آخرین نوشته‌ها

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟

چه مقدار خداشناسی برای ما ضرورت دارد؟ آیا همین که اجمالاً بدانیم خدایی و آخرتی هست کفایت می کند {یعنی به همان مقدار که عرف متدینین امروزه به آن بسنده کرده اند}؟ اگر کفایت نمی کند، آیا باید همچون یک متخصص در این زمینه وقت صرف کنیم یا حد مشخصی به نسبت افراد مختلف وجود دارد؟ اگر حد مشخص وجود دارد، چه مقدار است؟


ادامه _ P3

ضرورت و فایده خداشناسی

ضرورت و فایده خداشناسی

پرداختن به مسائل خداشناسی و یادگیری مباحث آن، نیاز به صرف وقت و انرژی کافی دارد؛ لذا مثل هر کار وقت‌گیر دیگری باید ابتدا بررسی کنیم که آیا صرف وقت و انرژی در این زمینه برای ما فایده ای دارد {که در این صورت برایش وقت بگذاریم} یا نه {که در این صورت وقت و انرژی‌مان را صرف کار دیگری که برایمان مفید است کنیم}؟ در این نوشته قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم و درباره ضرورت و اهمیت خداشناسی صحبت کنیم.


ادامه _ P2

مقدمه (آشنایی با وبسایت معرفة الله)

به امید خدا قصد دارم در این وبسایت یک دوره مباحث خداشناسی را {در حدی که سوادم اجازه می‌دهد} به صورت استدلالی بیان کنم. برای اینکه با فضای وبسایت، محتوای آن و سیر مباحث آشنایی بیشتری پیدا کنید، چند نکته را در این نوشته خدمتتان عرض می‌کنم.


ادامه _ P1
1 2

نوشته‌ها

تا کنون 13 نوشته منتشر شده استآخرین نوشته‌هالیست منابع

انتخاب موضوع

پشتیبانی

درباره پایگاهدرباره نویسندهارتباط با نویسندهخبرنامه